sábado, 15 de noviembre de 2014

Чужбина - El país extranjero


Далеч от мила бащинина, 
от драго първо либе, 
на тази чужда земя
разтуха ми не иде. 

Ах, весела е пролетта, 
приятно е времето, 
но тъмен е за мен света 
и тъжно ми сърцето. 

В гората славей като пей,
на жалост отговаря
и тихий ветрец ако вей,
сълзите ми събаря.

 Шумливи, росни ветрове
 тъги не разпиляват;
градински, полски цветове
не ме развеселяват.

 От тукашните красоти
 една не ме привлича,
към тях сърце ми не лети,
не мож да ги обича.Daléch ot míla báshtinina,
ot drágo párvo líbe,
na tázi chújda zemiá
rastúha mi ne íde.

Ah, vésela e prolettá,
priátno e vrémeto,
no támen e za men svetá
i tájno mi sartséto.

V goráta slávei káto péi,
na jálost otgovária
i tíhii vetréts áko véi,
salzíte mi sabária.

Shumlívi, rósni vetrové
tagí ne raspiliávat;
gradínski, pólski tsvetové
ne me razveseliávat.

Ot túkashnite krasotí
edná ne me privlícha,
kam tiáh sartsé mi ne letí,
ne moj da gi obícha.


Lejos de la amada tierra materna, 
de mi querido primer amor, 
en esta tierra extranjera 
el descanso no llega para mí. 

Ay, agradable es la primavera, 
ameno es el tiempo, 
pero oscuro es para mí el mundo 
y triste mi corazón. 

En el bosque cuando canta el ruiseñor, 
a lástima responde 
y si el viento suave sopla, 
mis lágrimas derrumba. 

Ruidosos, vientos de rocío
tristezas no esparcen; 
los colores de jardín o del campo 
no me alegran. 

De las bellezas de aquí 
ni una me atrae, 
hacia ellas mi corazón no vuela, 
no puede quererlas.


Traducido por Billy Blinki
Petko Slaveikov 

No hay comentarios:

Publicar un comentario